Witamy!

Przez wiele lat działalności i dynamicznego rozwoju nasz blog znalazł swoje miejsce na rynku budowlanym. Lata rzetelnej pracy, pracy wykonywanej z pasją i oddaniem, uczyniło nas dużym, powszechnie cenionym blogiem w branży budowlanej.

Marzec 2018 Listopad 2017 Październik 2017 Sierpień 2017 Lipiec 2017

Polecamy:

budownictwo

Przeszkoda? Zrób przewiert!

2017-08-28 | Marek Kowal

frazy kluczowe: budownictwo, przewierty, przewierty sterowane, remonty, usługi budowlane

(...) Dzisiejsza technologia dostarcza wielu udogodnień w zakresie budownictwa. Kiedyś niektóre rzeczy wykonywane były wyłącznie z użyciem siły fizycznej pracowników przy wykorzystaniu łopat czy szpadli. Maszyny wykonywały także ciężką pracę lecz ze względu na brak precyzji większość musiała zostać wykonywana ręcznie. Dziś te ciężkie czasy odchodzą do lamusa. Przewierty z wykorzystaniem sprawdzonego, precyzyjnego sprzętu są w (...)

Osuszacze membranowe

2017-08-10 | Marek Kowal

frazy kluczowe: budowa domu, budownictwo, remonty

(...) niewielkie. Osuszacze membranowe nie sprawiają problemu przy montowaniu ich w najróżniejszych konfiguracjach. Charakterystyczną cechą, jaką posiadają membranowe osuszacze budowlane jest ich względnie duża odporność na drgania. Ponadto nie wymagają one zasilania za pomocą energii elektrycznej. W związku z tym pracują bardzo cicho i nie występuje zagrożenie eksplozją. Kolejną zaletą tego urządzenia jest zdolność do pracy w bardzo szerokim zakresie temperatur. Jak działa membranowy osuszacz powietrza? Powietrze (...)

Sprzedaż budynku i zmiana jego przeznaczenia

2017-07-17 | Marek Kowal

frazy kluczowe: budowa domu, budownictwo, usługi budowlane

(...) środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Aby zgłoszenie mogło być uznane za kompletne, muszą być do niego dołączone pewne dokumenty. Niezbędny okaże się rysunek wraz z dokładnym opisem, który będzie określał położenie obiektu względem granic nieruchomości i innych budynków, które znajdują się na wyznaczonym obszarze.Poza tym konieczny będzie dokładny opis techniczny charakteryzujący rodzaj i konstrukcję budynku, oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie właściwego organu o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania budynku z planem zagospodarowania (...)